Anna Lund: En guddommelig guide til himlen

Forfatteren skriver selv om bogen:

Du behøver ingen guide til himlen. Der kommer du tidsnok hen - helt automatisk. Hvis du alligevel har lyst til at læse denne bog, er det måske fordi du er blevet nysgerrig. Titlen blev sendt fra himlen på engelsk: "A Celestial Guide to Heaven", og så måtte jeg bare gå i gang. Jeg vidste ikke, hvor det ville bære hen. Jeg lod det flyde - og skrev det, som kom til mig.

Nogle af emnerne er: drømme, sjæl og karma, døden, den frie vilje, himlen, engle, terapi, bøn, relationer. Alt sammen beskrevet i et lettilgængeligt sprog.

Der er indsat dato for hver gang, et afsnit er skrevet. På den måde kan du følge tilblivelsen af bogen. Mange afsnit begynder med en forfatterkommentar i kursiv. Bogen foreligger også på engelsk.

En læser skriver:

"Anna lunds store viden og erfaring kommer i denne bog til udtryk på en på én gang dybdegående og letforståelig måde.

Bogen giver et godt indblik i de mange forskellige facetter af livet, på såvel det jordiske som det hinsidige plan.


Den kan, udover at læses som den spændende bog, den er, også bruges som opslagsværk og desuden som introduktion og lærebog for dem, for hvem det spirituelle er nyt og ubetrådt land, idet den med et klart sprog og mange eksempler forklarer tingene.
Pris ved 1 140,00 DKK

Antal
Køb