Ansvang, Erik og Lund Mollerup, Thora: Pyramidegåder & Tempelmysterier

For egypterne var Gud både immanent og transcendent. Gud var i det enkelte menneske og udenfor. Det er det samme, der beskrives i åndsvidenskabens lære i dag. "Gud er alt, og Gud er i alt", lyder det esoteriske budskab - ligesom i det gamle Egypten. Det fysiske var det guddommeliges ydre manifestation. Med denne bog åbnes der op for en helt ny forståelse af de egyptiske mysterier, deres symboler og ritualer.

"Alt har et ydre - alt har et indre! Her møder vi den indre betydning af Egyptens ydre bygninger. Vi ser sammenhængen mellem guderne - præsterne - folket. Pyramiderne og templerne fremstår i lyset af personlig udvikling, indvielse og forbindelse til en åndelig verden. Bogen er en guldgrube af idéer og viden, i det den kobler det tilsyneladende og det dybere spirituelle og åbenbarer en høj bevidsthed hos en gammel civilisation."
Steen Landsy, Redaktør af Nyt Aspekt (Magasin for sind-krop-ånd)


 
Pris ved 1 399,00 DKK

Antal
Køb