Chia, Mantak - Gennem huden

Dyb indsigt, sund fornuft og behagelige behandlinger kendetegner metoderne i denne bog om hændernes særlige, men simple bevægelser på kroppen. Gennem huden handler om ved hændernes hjælp at komme igennem og opnå kontakt til de indre organer og deres energier.
Indre organ massage har gennem årtusinder været en central disciplin inden for den klassiske kinesiske lægekunst og præsenteres her for første gang på dansk med en klar og lettilgængelig fremstilling af diagnosemetoder og arbejdsmåder samt den grundlæggende organ- og energilære.

Gennem huden — massage af de indre organer af Mantak og Maneewan Chia kan læses som en spændende inspirationsbog og derefter bruges som opslagsbog.
CHIAS BIG HENVENDER SU TUK TRE GRUPPER AF LÆSERE:
• Enhver der ønsker at tilegne sig baggrunden og filosofien bag og metoderne ved brug af indre organmassage. Til hjemmebrug så at sige.
• Professionelle behandlere der ønsker at supplere deres behandlingsmetoder med indre organmassage (f.eks. akupunktører, massører, psykologer, læger m.fl.)
• Interesserede læsere der inspireres til at bruge og praktisere indre organmassage.

Bogens første del beskriver den indre organmassage. Der er grundige instruktioner der ledsages af mange illustrationer. Bogens anden del omhandler den taoistiske opfattelse af energiernes virke, som er baggrunden for at kunne stille en diagnose. Endelig rummer anden del en grundig indføring i hvorledes man kan bruge den indre organmassage i praksis - på sig selv eller på andre i familien.
Gennem huden - indre organ massage er kyndigt redigeret og oversat al Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen.
 
Pris ved 1 299,95 DKK

Antal
Køb