Ilfeldt, Maianne - Meditationer på Via Dolorosa

En meditativ bog om en vandring i støj og tumult, der giver mulighed for en indre rejse i sindets ukendte kroge.
Annette Ilfeldt går i Jesu fodspor på vejen til Golgata, og via beskrivende tekster, meditationsord og bibelcitater ender hun med en serie hverdagstekster fra sin egen dagligdag i Århus.
Den ydre rejses oplevelser forbindes med den indre rejses erkendelser og med den hverdag, vi alle nu og da kan føle tyngende.
I fem afsnit - vandringen ad Via Dolorosa, meditationstekster, bibelmeditationer, meditationsord og hverdagstekster - forbindes den ydre rejses oplevelser med den indre rejses erkendelser, og med den hverdag, vi alle kan føle tyngende.
Pris ved 1 49,00 DKK

Antal
Køb