Jensen, Karl Åge - Astrologiens univers

Denne bog er for begyndere såvel selvstuderende som elever ved aftenskole og anden undervisning i astrologi. Det er overalt tilstræbt at holde teksten i et let forståeligt sprog. Den kræver således ingen specielle forudsætninger, og tekniske udtryk bliver defineret første gang de forekommer i teksten. Bogen er opbygget systematisk, således at læseren gradvis ledes til et overblik over alle astrologiens grundlæggende faktorer.
Alle tekniske udtryk defineres i ´Astrologisk minileksikon´ i Appendiks. Det er desuden muligt ret hurtigt at lære sig beregning og opstilling af horoskopet ved at følge bogens anvisninger.
Galaxen, 2005
Pris ved 1 358,00 DKK

Antal
Køb