Muhl, Lars - Hjertets stilhed

Det er ikke ret tit, man er nødt til at ty til svære ord, når man vil karakterisere en bog der handler om at rejse. Man er nødt til det når det gælder Lars Muhls Hjertets stilhed - Samsøs kraft.

At det ikke er nogen helt almindelig turistrejse Lars Muhl beskriver, når han skriver om at finde Samsø, hvornår han først kom til Samsø, og hvad han finder Samsø betyder for ham i dag, fremgår allerede i forordet:

»Vort første indtryk af Samsø som en rekreativ idyl forandres, idet vi får øje for et væld af abstrakte former og farver. Vi opfatter dybden i den tilstand af ro, der udgør lyden af stilhed. Man lærer at opfatte det store i det små, lærer at tid er en relativ størrelse, lærer at lade tingene være det de er, lærer at bøje sig og samle op.«

Lars Muhl har hentet inspiration mange steder, bl.a. hos John Engelbrecht (Den intuitive tanke) og ikke mindst hos Søren Hauge (Landskabstempler), ligesom Oehlenschläger i sin tid hentede inspiration hos bl.a. den sjove fætter Henrik Steffens (også i Langelands-Rejsen). Det som er på færde i "Hjertets stilhed ? Samsøs kraft" har været efterlyst i hvert fald en snes år: Nye paradigmer, nye erkendelser, nye måder at opleve og udtrykke sig på.
Hovedland, 2001
Pris ved 1 129,95 DKK

Antal
Køb