Myss, Caroline M. - Sjælens anatomi

Gennem en beskrivelse af kroppens energicentre viser Caroline Myss, hvordan følelsesmæssige, psykiske og fysiske problemer nedslider vores basale energi og langsomt skaber sygdomstilstande i kroppen.

Caroline Myss er i stand til intuitivt at diagnostisere sygdomme, og det er den evne hun gennem undervisning, foredrag og med denne bog forsøger at vække hos andre.

Hun sammenholder kristendommens, jødedommens og hinduismens symbolsprog og viser, at det er de samme elementer, der gøres brug af, når menneskets energilegemer blotlægges. Dette anskueliggøres i gennemgangen af de syv chakraer som repræsenterer medfødt kultur, medmenneskelige forhold, indre styrke, følelsesmæssig styrke, viljens styrke, sindets styrke og spirituel forbundethed.

Bogen er illustreret med casestories, som kaster nyt lys over sammenhængen mellem kroppens og psykens sundhedstilstand. Hvert kapitel afsluttes med en række spørgsmål, som hjælper læseren til at gennemskue sin egen situation og udvikle sin viden om sjælens anatomi.

Sjælens anatomi er spirituel nytænkning i sjælden inspirerende grad.
Borgen, 1997
Pris ved 1 329,95 DKK

Antal
Køb